Af förekommen anledning

erinras om, att St. Karlsö, som af Kungl. Maj:t är förklarad för hägnad jaktpark, icke får beträdas utan särskildt tillstånd, hvilket sökes bos herr Wiily Wöhler.
Tillstånd att där idka fiske för husbehof kan erhålvas efter afdensamme lämnadt skriftligt tillstånd.
För Karlsö jakt och djurskyddsförenings A.-B.
WILLY WÖHLER

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Juni 1915
N:r 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *