Afliden åldring.

Änkefru Carolina Wiman, sedan 43 år änka efter hemmansägaren Jakob Wiman, Stenstu i Kräklingbo, afled härstädes 11 januari i den höga åldern af 96 år. Hon sörjes närmast af dottern fröken Carolina Wiman, hos hvilken den gamla sedan 10 år varit bosatt härstädes, en annan dotter, bosatt i Stockholm, och tvänne söner i Amerika.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *