Tingspredikan

hölls i går å tingsstället vid Skogs inför södra häradsrättens domare och nämd samt ett stort antal öfriga åhörare från Levide och kringliggande socknar. Predikan hölls af kontraktsprosten J. A. Ronquist i Rone, som talade öfver Matt. 13:33 ”Himmelriket är likt en surdeg, hvilken en kvinna tog och blandade i tre skeppor mjöl, till dess det blef alltsammans surt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *