Senaste nyheterna från kriget.

De tyska kaperierna.
Kristiania, 12 jan. Öfverprisrätten i Berlin meddelas vara benägen att frigifva mot borgen, hvars storlek icke är bestämd. Från norsk sida har erbjudits halfannan million.

Rysk rapport om ståndaktig defensiv.
Petrograd, 12 jan. På vänstra Weichselstraden ha tyskarna utan framgång angripit vår frontlinje. Vid söndagens strider tillbakakastades ett häftigt angrepp öster om Scernevicy med stora förluster för tyskarna. I Galizien har känningen med fienden uppehållits genom en häftig artillerield.

Fransmännen mäla om idel skyttegrafstrider.
Paris, 12 jan. Redogörelsen för krigsläget meddelar: Vårt artilleri har visit sig öfverlägset. Vid Ypres ha vi eröfrat en skyttegraf. Vid La Boiselle ha vi tillbakaslagit fientligt avfall. Nordost om Soissons ha vi företagit motangrepp och eröfrat dubbla rader skyttegrafvar på 500 meter. Från Reims till Argonne ha vi bombarderat fiendens skyttegrafvar och tillfogat honom betydliga förluster.

Turkarna förneka nederlaget i Kaukasus.
Konstantinopel, 12 jan. Turkiska högkvarteret dementerar de ryska uppgifterna om ett turkiskt nederlag i Kaukasus.

Österrikarnas rapport säger just ingenting.
Wien, 12 jan. I ryska Polen är ställningen oförändrad. Vid nedre Nida ha på söndagen förekommit häftiga strider. Ryssarna anföllo på flera ställen, försökande passera floddalen. Öfverallt kastades de tillbaka. I närgränsande trakter utkämpades samtidigt en våldsam artilleriduell. Från öfriga frontdelar finnes intet väsentligt nytt att meddela.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *