På Arbetareföreningens biografteater

visas för närvarande ett intressant och sevärdt program, som upptar, utom en del krigsbilder och naturscenerier, ett förträffligt inspeladt drama, benämdt ”Dockans hemlighet”, samt till sist ett skämtnummer af Lehmann. Det hela är, som sagdt, intressant och omväxlande, och då härtill kommer, att den musiken åtföljande bilderna presteras synnerligen förtjänstfullt, behöfver ingen ångra ett besök på vår yngsta bio.
Visby biografteaters s. k. aktuella nyheter igår, Sv. biografteaterns veckorevy n:r 24 och Österrikisk krigsrevy n:r 10, voro skäligen intresselösa, och Vitagraphs ”Bröllop på taket” var som alla amerikanska lustspel betydligt chargeradt men lockade nog ändå till att dra på smilbandet då och då. Aftonens premiär, kinodramat ”När konstnärer älska”, var däremot ett helgjutet konstiverk, af hvars iscensättande och inspelande A-B. Svenska biografteatern har all heder. Dramat höll från början till slut den rätt talrika premiärpublikens intresse i full spänning och det blir helt visst ett segertåg som denna film anträder, när den nu om några dagar går vidare härifrån till landets öfriga biografteatrar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *