Ytterligare en tysk ångare förlorad.

Ångaren ”Stadt Lübeck” om 350 rel.-ton och med 11 mans besättning är äfven saknad, sedan ångaren var på resa i södra Östersjön kort före jul. Då denna ångare hade last af slipers, men det förut omtalade ångf. ”Stockholm” hade last af cement och styckegods torde de här å Gotland landflutna sliprarna härröra från ”Stadt Lübeck”.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *