Eldsvåda.

Natten emellan den 21 och 22 dennes har Mästerby sockens fattigstuga, ett äldre trähus, som uteslutande beboddes af något öfver 60 år gamla fattighjonet f. drängen Jacob Gardell, hvilken befinnes oskadad, genom vådeld uppbrunnit. Elden förmodas hafva uppkommit, genom ovarsamhet af Gardell.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *