Till grafvens frid

vigdes i går eftermiddag stoftet af framlidne apotekaren Adolf Frykman i närvaro af den hänsofnes maka och både döttrar, släktingar samt ett stort antal vänner och bekanta.
Processionen afgick från sorgehuset kl. ½ 2, och jordfästningen förrättades vid 2-tiden i grafkapellet af domkyrko v. pastor K. Thelander, som till sist yste frid öfver stoftet. Sedan den högtidliga akten därpå afslutats med psalmsång, utbars kistan och nedsänktes i familjegrafven.
Bland de till närmare ett halft hundratal uppgående kransarna, som sändts till den aflidnes bår, märktes en del synnerligen praktfulla från den bortgångnes kolleger inom apotekarekåren, såsom från apotekaren Schimmelpfennig i Stockholm från apot. Melén i Stockholm, från apot. C. Procopée därstädes, från apot. Wilh. Lindström i Visby, från apot. Lindvall i Hemse m. fl.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *