När sparbössorna tömdes.

De för missionen af Evangeliska fosterlandsstiftelsen här i staden utstälda sparbössorna tömdes i missionskyrkan trettondagen och befunnos därvid innehålla: till hednamissionen kr. 96:20 och till sjömans- d:o kr. 170:16, eller tillhopa kr. 266:40.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *