Länsstyrelsen.

Sedan landskamrer J. G. Löwgren hos k. m:t anhållit om tjänstledighet från och med 5 dennes till 1 instundande mars, har k. befhde med anledning häraf beviljat honom tjänstledighet från och med förstnämda dag intill dess k. m:t hunnit meddela beslut i ärendet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *