Fastlandsbeväringen

har idag ryckt in på Visborgs slätt och därmed börjat årets vapenöfningar här på Gotland. De hitlände med ångfartygen Polhem och Klintehamn närmast från Nynäshamn kl. ½ 11 på förmiddagen och kommo i år dubbelt så manstarka som vanligt eller inemot 1,000 man. I år rycka nämligen två årsklasser, 1914 ä. och 1914 y., in samtidigt till första tjänstgöring (rekrytskola) och första repetitionsöfning i en följd under resp. 240 och 270 dagar. Utryckningen sker för årsklassen 1914 ä. 9 september och för d:o y. 9 oktober.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *