En anslående julfest

var i går afton anordnad i församlingshuset af Visby kyrkliga ungdomsförening (G. U. F.). Efter omväxlande sång och tal bjöd festen, som var rätt talrikt besökt, i fortsättningen på föredrag af biskop von Schéele, som talade öfver ämnet Epiphania eller den kristna kyrkans fest till minne af Kristi döpelse. Vidare förekom solosång och deklamation samt kaffeservering, hvarpå högtidligheten afslutades med psalmsång.
Behållningen af festen kommer att användas till en kaffebjudning för fattiga, som hålles i afton.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *