Stadsfullmätige

kallan till sammanträde rådhuset tisdagen, den 12 innevarande januari kl. 6 e. m., varvid förekomma följande ärenden:
1:o) Meddelande angående stadsfullmäktigevalet.
2:o) Val av ordförande och vice ordförande.
3:o) Val av 7 ledamöter och 3 suppleanter i beredningsutskottet.
4:o) Val av 4 ledamöter och lika många suppleanter i taxeringsnämnden.
5:o) Blanketter till kommunala statistiken.
6:o) Drätselkammarens yttrande i anledning av återremiss å ärendet ang. reglemente för gasförbrukningen m. m.
7:o) Drätselkammarens förelag ang. disposition av Baltiska utställningens minnesmedalj.
8:o) G. A. Hedströms ansökan om infäste å del av tomt n:o 22, i S:t Hansrotens 2:dra kvarter.
Handlingarna till förestående ärenden föredragas föregående dag kl. 16 e. m.
Visby den 7 januari 1915.
Enligt uppdrag
Carl Bolin.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *