Exekutiv auktion.

Sedan vid den 18 sistlidne augusti hållen exekutiv auktion något anbud icke avgivits å den till försäljning då utbjudna, från Anton Andersson i Hellinge, Sjonhems socken, för gäldande av oguldna kronoutskylder utmätta fastigheten 1/32 mantal Stymnäs i Sproge socken, kommer ny exekutiv auktion för nämnda fastighets försäljning att förrättas här å landskansliet onsdagen den 27 Januari 1915 kl. 1 e. m.
Fastigheten, som saknar åbyggnader, består av 48,6155 hektar torrlagd, men icke odlad myrmark, och är belagen omkring 2 kilometer från Sproge sockens kyrka och 15 kilometer från Klintehamn.
Angående denna fastighet, som av utmätningsmannen saluvärderats till 1,000 kronor, kunna närmare upplysningar här erhållas; och äga de, vilka hava fordran, som bör ur egendomen gäldas eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att vid densamma sin rätt bevaka, varförutom de, vilka på grund av skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servitut eller till avkomst eller annan förmån av egendomen böra. där ej rättigheten är intecknad eller skall oansett försäljningen äga bestånd, före auktionen hit ingiva i huvudskrift eller bestyrkt avskrift den handling, därå rättigheten grundas.
Visby i landskansliet den 17 december 1914.
Gustaf W. Roos.
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *