Inryckningstider för värnpliktiga.

Tider för de marinen tillhörande värnpliktigas imryckning till tjänstgöring under första hälften af år 1915 äro följande:

den 14 jan.: Kustartilleritjänst (utom förut inryckta) för maskinafdelningen afsedda och inskrifna 1914 på våren;

den 1 febr.: Sjötjänst för minmatroser och ”öfrigas”, inskrifna 1914 på våren och hösten; stationstjänst för vapenföra skrifbiträden, inskrifna 1914 på våren och hösten; för icke vapenföra skrifbiträden utom för i värnpliktslagen i 27: 2 B nämnda värnpliktiga (studenter och likställda) samt för bagare, skräddare och skomakare, samtliga inskrifna 1914 på hösten. Kustartilleritjänst för samtliga utom de för maskinafdelningen afsedda, inskrifna 1914 på våren; halfva antalet 1914 på hösten inskrifna vapenföra icke studenter och likstälda (återstående halfva antalet inrycker först den 10 nov.); halfva antalet af icke vapenföra, inskrifna 1914 på hösten (återstående halfva antalet inrycker den 30 juni se nedan);

den 7 maj: Kustartilleritjänst; icke vapenföra, inskrifna 1914 på våren från Malmöhus norra, Blekinge, Jönköpings, Stockholms och Gäfleborgs inskrifningsområden samt halfva antalet dito från Göteborgs och Bohus samt Gotlands inskrifningsområden;

den 14 juni: Allmän tjänst för år 1915 inskrifna sjökaptener, styrmän, maskinister af 1. kl. (öfvermaskinister) och maskinister af 2. kl. Stationstjänst för läkare, inskrifna 1912, (repetitionsöfning); för värnpliktiga ingenjörer, intendentur, läkare, tekniker och elektrotekniker samt i värnpliktalagen §27; 2 B nämda (icke vapenföra studenter och likstälds) uttagna till skrifbiträden, samtliga inskrifna 1914 på hösten och 1915;

den 26 juni: Sjötjänst för minmatroser, inskrifna 1912, (repetitionsöfning);

den 28 juni: Kustartilleritjänst för studenter och likstälda, inskrifna 1914 på hösten och 1915;

den 30 juni: Kustartilleritjänst för halfva antalet (förut icke inryckta) icke vapenförs, inskrifna 1914 på hösten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *