Förlofningar.

Förlofning har ingåtts mellan hamnfogden Henning Lindh i Grenna och fröken Ellen Swensson, dotter till lasarettssysslomannen härstädes N. P. Swensson och hans maka, född Petersson.

Förlofning har eklaterats mellan extra jägmästaren Carl Gustaf Carlsen i Tunbyholm och fröken Astrid Wallér, dotter till bankdirektör Rudolf Wallér härstädes och hans maka, född Snöbohm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *