Ett afsevärdt afbräck

i vår förbindelse med fastlandet har idag inträffat, dock icke, såsom man skulle kunna tro, på grund af den rådande snöstormen, utan af ett mera ovanligt skäl. Enär Vikstens fyr, som ligger på ett afstånd af omkring 4½ engelska mil från Landsort i farleden till Nynäs, i går afton af någon anledning hade slocknat, har ång. Polhem under natten legat till ankars vid Oaxen och anlände först kl. 8,10 i morse till Nynäshamn. Efter att ha växlat post och passagerare afgick Polhem kl. 9,15. Med hänsyn till det rådande vädret torde ångaren icke vara att hitvänta förr än tidigast vid 6-tiden i afton.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *