En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder.

Upsala läns hushållningssällskap ifrågasätter i skrifvelse till regeringen, huruvida det icke skulle vara lämnligt att anordna en pristäflan angående en populär skrift om praktiska bärgningsmetoder, hvilken skrift lämpligen kunde spridas genom hushållningssällskapen. ”Ganska mycket”, säger sällskapet ”skulle kunna göras för att under svåra bärgningsförhållanden uppehålla spanmålens kvalitet”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *