Fattigvårdsstyrelsen

får till vederbörandes kännedom härigenom meddela följande:
att staden i fattigvårdshänseende är indelad i sju distrikt, hvilka handhafvas af följande styrelseledamöter, nämligen:
1:a distriktet, som omfattar Strandroten och S:t Havsroten, af fabrikören J. Ödin;
2:a distriktet, som utgöres af Norderroten, af handlanden Carl Johansson;
3:a distriktet, som består af 1:a, 2:a och 3:e kvarteren af Klinteroten, af fabrikören Joh. Strömberg;
4:a distriktet, som utgöres af Klinte rotens 4:e kvarter söder om Kyrktrappan och Klockaregränd, af järnhandlanden Karl A. Fahlström;
5:a distriktet, som består af Klinterotens 4:e kvarter norr om Kyrktrappan och Klockaregränd, af grosshandlaren G. T. Kolmodin;
6:a distriktet, som omfattar öster och norr om staden belågna områden, af handlanden A. Thorkelson;
7:a distriktet, som utgöres af söder om staden befintliga förstadssamhällen och lägenheter, af verkmästaren Axel Johansson å Södervärn;
att sysslomannen vid fattigvårdsanstalten Fristad, herr Gustaf Sundström, säkrast träffas på sitt expeditionsrum och per telefon hvarje helgfri dag kl. 10-11 f. m. och 2-3,30 e. m.;
att fattigvårdsanstalten är tillgänglig för personer, som önska besöka därstädes intagna försörjningstagare, endast kl. 10-11,30 f. m. och 2-3 e. m.
att undertecknad träffas i sin bostad, Klinttorget n:o 1, alla helgfria dagar kl. 2,15-3,15 e. m.
Visby den 4 jan. 1915.
På fattigvårdsstyrelsens vägnar:
P. J. Gerdén.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *