Fastighets- och lösöreauktion.

Måndagen den 11 innev. januari kl. 10 f. m. låter herr K. Larsen, Talludden, medelst offentlig auktion därstädes försälja all yttre och inre lösegendom.
Kreatur:
4 st. renrasiga afvelssuggor, 2 grisfärdiga, 1 fargalt af stora yorkshireras, ett 10-tal gödsvin större och mindre, 2 st. kalffärdiga kor, 2 st. får d, ärtiga, 1 tiotal höns och ankor.
Kör- och åkerbruksredskap m. m.:
2 st. fjädervagnar, 1 ny par- och en enbet, 1 sättare, 1 åksläde, 2 par arbetskälkar, vänd- och spetsplogar, rak- och krokpinnharfvar, 1 hästhacka, 1 kombinerad frösåningsmaskin, 1 slätvält, 1 gödselbing med spridare, 1 vatten- och 1 skottkärra, släpsko med kätting, 4 st. tjuder, 1 parti torfstri, 1 renhud, 1 disk och 1 decimalvåg, 1 slipsten, 1 hyfvelbänk med snickareverktyg, div. stallinventarier, cirka 150 lass spillning, trädgårdsredskap m. m.
Möbler:
1 byffé, 1 skjutbord, kommoder, nattduksbord, 1 spegelskkåp, turistsängar, 1 rundt salsbord, 2 st. speglar, stoppade och ostoppade stolar, 1 toalett och 1 hvitlackerad, byrå, klädskåp, 1 orgel, 1 divan, 1 sittsoffa, klädhängare, 1 säng i italiensk valnöt med resårmadrasser, 1 gustaviansk säng, 1 taklampa, 1 grammofon med skifvor, 3 tvättuppsatser, 1 guldur med guldkedja, sängkläder, diverse trädgårdsmöbler m. m.
Vid samma tillfälle försäljes fastigheten bestående af tomt med därå uppförda bygnader. Tomten utgöres af 8,360 kvm., delvis park och delvis trädgård med 100 st. fruktträd och bärbuskar. Boningshuset är i godt stånd och inneh. 3 rum och kök på nedre botten och 4 rum och kök på öfre med brygghus och glasveranda. Stallbyggnaden inneh. stall och ladugård. På tomten finnes för öfrigt 1 större nybyggdt svinstall af sten, samt en byggnad inneh. magasin, vedbod och materialbod. Betalnings- och öfriga vilkor tillkännagifvas före auktionen. Pröfningsrätt förbehålles. I händelse egendomen ej blir såld utbjudes den till arrende.
För lösegendomen lämnas goakände köpare betalningsanstånd till den 1 juli d. å., andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 4 januari 1915.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *