Borgenärerna

i landtbrukaren Harry Karlbergs i Mörby, Lokrume socket, konkurs, kallas att sammanträda, å stadslogdekiontaoret i Visby lördagen den 16 januari 1915 kl. 6 e. m. för att granska af sysslomännen upprättadt utdelningsförslag.
Visby den 2 januari 1915.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *