Ändring af Valars fyr.

Å Valars fyr strax söder om Burgsvik skall nästa år fyrskenet förändras, i det fyren i stället för det nuvarande fasta fyrskenet skall visa intermittwnt sken med två korta tätt på hvarandra följande förmörkelser hvar 5:e sek. I öfrigt blir fyran oförändrad.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 januari 1915
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *