Visby. Det nya året

har ingått med hög och klar luft och någon kyla, som torkat ut de sumpiga vägarna och åstadkommit isbildning på smärre vattensamlingar. Att icke molnen på den politiska himlen i motsvarande grad skingrats, det är nogsamt bekant, men huru beklagligt det närvarande tillståndet än är och hvika svåra rubbningar det pågående världskriget än medför i äfven de neutrala staternas ekonomiska lifsbetingelser, så är det dock intet skäl för oss att misströsta. Med fast tillit till vår konug och till hans främste rådgifvare kunna vi trots allt med tillförsikt blicka framtiden till mötes, om vi blott enligt fasthålla vid den tanken att intet offer är för stort, då det gäller värnandet af vårt nationella själfbestånd. Försvaret främst vare därför alltjämt, under det nya året liksom under det nyss lyktade, det svenska folkets och i all synnerhet gotlänningarnas lösen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *