Senaste nyheterna från kriget.

Tyska gårdagsrapporten.
Berlin, 2 jan. Stora högkvarteret rapporterar: På grund af högt vattenstånd ha tyskarna friviligt uppgifvit återeröfrandet af S:t Georges, som fullständigt skjutits i ruiner af fienden.
I Argonne ha ytterligare 400 fångar tagits och en mängd vapen och ammunition eröfrats. Nordväst om S:t Mihiel har franska lägret skjutits i brand. Angreppen vid Flirory och väster om Sennheim ha afvisats.
På östra krigsskådeplatsen, vid ostpreussiska gränsen och i Polen är ställningen oförändrad.

Franska gårdagsrapporten.
Paris, 2 jan. Den officiella rapporten igår meddelar om tillbakaslagna tyska anfall på flera punkter af fronten, däraf sex mellan Maas och Mosel. Aeroplan ha bombarderat järnvägsstationerna i Metz och Arnaville. Vi fortsätta steg för steg våra framgångar vid Steinbach.

Rysk rapport om ytterligare 2,000 fångar tagna.
Petrograd, 2 jan. Striderna i Karpaterna och Bukowina fortfara. I Bialadistriktet har fienden dag och natt företagit angrepp, som tillbaka, slagits med svåra förluster för fienden. Vi ha tagit 2,000 fångar och sex kulsprutor.

England har förlorat ännu ett slagskepp.
London, 2 jan. Officielt meddelas: slagskeppet Formidable har nyårsdagen sjunkit i Kanalen. Man vet ej, om det stött på, mina eller sänkts af undervattensbåt. 79 man räddades. Fartyget mätte 15,250 ton, var bygdt 1899, hade en besättning af 800 man och förde bl. a. fyra 30,5 cm.-kanoner.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *