Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Gotland» 11 Sept.,
statsrådet Ebrenheim, doktor Söderberg, handl. Andersson, kapt. Vahlqvist, häradsh. Strömberg, hrr Ekbobm, Veylandt, Åström, Cassel, froken Ekman. — Med »Tjelvar» den 13 Sept., ing. Husberg, kronof. Wolff, hrr Venser, Stålhandske, Bjorkander, Hägg, Sahlstedt, Smedberg, Medin, Sundberg, Sundberg, Sjögren, Littman, fröken Rundberg. — Med »Gotland» 14 Sept., löjtnant Lange, hrr Wöhler, Popp, G. Olsson, L. Norby, Bolin, Ödin, fru Ridelius, fröken Stengård.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 September 1880
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *