Inköp af egendomen Stenstu

i Vesterhejde för omkring 38 tusen kronor hade landshöfdingen grefve Horn föreslagit hushållningssällskapet i ändamål att framdeles dit förlägga länets landtbruksskola. Efter en längre öfverläggning, hvarunder för förslaget yttrade sig hyr Hambreus, V. Gardell, Pettersson, Burge, Kyllander, H. Bergman och Broander, under det hrr Viman, J. M. Larsson, Landegren, Zarnekow, Pettersson, Levide, och Jeurling afstyrkte detsamma, förkastades framställningen med 13 röster mot 7.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 September 1880
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *