Fröken J. Voldstedt,

välbekant från sitt förra uppträdande härstädes, säger Vesterviks Veckoblad, ådagalade vid lördagens konsert, att hennes starka, breda och klangfulla stämma vunnit ännu mer i utveckling, sedan hon sist lät höra sig. Programmet upptog till största delen här icke förr hörda nummer såsom Ciciliana af Pergolese och Brindisi ur Imoretia Borghia — en särdeles grann komposition, hvilken liksom de öfriga numren utfördes särdeles fint och rönte lifligt bifall. Gounods storartade >»Ave Maria» vann ytterligare i skönhet genom ett rikt och anslående ackompanjemang (harpa, fiol och orgel.)
Fröken V:s okonstlade uppträdande och konstnärliga, från allt effektsökeri fria sång hafva här tillvunnit henne flere vänner, hvilka troligen alla önska henne ett gemensamt: Välkommen åter!

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 September 1880
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *