Från sjön.

Engelska ångaren »Georg Moore», stadd på resa från Riga till England med sleepers, strandade i förgår vid Ölands södra udde, men kom flott utan hjelp och forsatte resan.
— Bergningsångaren »Hero» hitkom i går afton från Öland.
— Briggen Svante, kapt. Stenberg, passerade Visby igår på resa från Sundsvall till Rye.
— Plötsligen lam i hela venstra sidan och nästan mållös blef i torsdags morse en i Helsingborg boende, mer än sextioårig fiskare, Kristen Vitt, under det han var ensam ute på sjön i sin båt, sysselsatt med fiske. Hade icke andra fiskarbåtar befunnit sig i närheten, hvilkas besättningar observerade den hjelplöse, som med sin uppsträckta högra arm påkallade deras bistånd, skulle han utantvifvel ha omkommit.
— På grund vid Hittarp, 1/2 mil norr om Helsingborg, kom i torsdags afton fregattskeppet »Theodor H. Rand», kapten Potter, på resa till Köbenhavn med majs. Kaptenen engagerade två af Switzers bergningsångare för att lossa en del af lasten och taga fartyget af grund, hvilket också lyckades i fredags mörgse, hvarefter detsamma inbogserades till Helsingör.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 September 1880
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *