Auktion vid Kulstäde i Vall.

För auktionerna, som höllos vid Kulstäde i Vall den 28 April, 22 Maj och 17 Juli för aflidne P. Petterssons konkursmassas räkning, och hvilka alla till betalning förfalla den 1:e nästinstundande September, uppbäres liqvid sagda dag från kl.
5 till 7 på e.m. vid Kulstäde i Vall, och erinras de betalningsskyldige att sina inrop till fulloliqvidera såvida lagsökning vill undvikas.
Roma den 24:e Augusti 1880.
P. JOHANSSON, Larsarfve.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Augusti 1880
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *