Visby skyttegille

hade igår årssammanträde, som var bevistadt af 44 medlemmar.
Af den föredragna årsberättelsen framgick, att gillet vid 1912 års slut hade 177 aktiva medlemmar, af hvilka 151 blifvit anslagsberättigade. Under 1912 förvärfvsdes 13 brons, 4 silfver- och 8 årtalsmärken. Vid sammanträdet faststäldes stadgar för täfling om »Gotlänningens vandringspris i fättskjutning» samt ändring af stadgar för tailing om 1. klassens vandringspokal, fältskjutningspokalen samt Alfr. Lundhs vandringspokal.
Vidare beslöts, att gillets idrottsplats skall till sommaren iordningsställas med öfningsmateriel för pärk och fotboll samt höjd- och längdhopp.
Till ordförande omvaldes tygförvaltare C. J. Wennersten, och till öfriga styrelseledamöter omvaldes herrar R. Fahlström, C. J. Johansson, O. Molin, G. Karlström och H. Johansson samt nyvaldes herr E. G. Nilsson. Till styrelsesuppleanter omvaldes herr C. G. Pettersson och nyvaldes herr A. Ekvall.
Till revisorer omvaldes herr J. Persson och nyvaldes herr D. Wassberg med herrar K. Levin och K. R. Karlsson till suppleanter.
Till representanter vid förbundsmötet valdes herrar O. Molin, E. Åkerblom, H. Olsson, R. Fahlström, A. Ekvall och J. Olsson samt till suppleanter herrar C. A. Hellström, D. Wassberg, K. R. Karlsson och E. G. Nilsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *