Häktad

blef i fredags här i staden målaredrängen Gustaf Hofström, Levide i Eskelhem, hvilken erkänt sig hafva varit delaktig i de för några månader sedan försiggångna inbrottsstölderna i Klinte och Atlingbo. Den 4 dennes häktade arbetaren Karl Johan Larsson, Valda i Eskelhem, (bördig från Småland), som misstänkts för stölden hos förstelandtmätaren Jakobsson, lär hafva varit Hofström behjelplig vid de ofvannämda inbrottsstölderna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Augusti 1880
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *