Årets landsting

hafva i fredags af k. m:t fått sina ordförande. Gotlands landsting behåller såsom ledare af sina förhandlingar konsul R. Cramér. I öfrigt visar k. m:t benägenhet att alltmera frångå den från början tillämpade, med rätta öfverklagade grundsatsen, att som ledare af en folkvald församling insätta personer utom densamma och i främsta rummet länens af regeringen beroende höfdingar.
Då förlidet år i 14 af de 25 landstingen landshöfdingar fangerade såsom ordförande, är det i år endast 5 landsting, der landshöfdingarne komma att föra ordet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Augusti 1880
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *