Lösöreauktion vid Ytlings i Bro.

Torsdagen den 1, mars kl. 11 f. m, kommer att medelst offentlig auktion som förrättas vid Ytlings i Bro, för vederbörandes räkning försäljas följande lösegendom: 2 st. arbetshästar, 3 st. suggor, däraf 2 betäckta. 1 skraddk.varn för ångkraft, 1 lokomobil med ångtrösk och segverk, 1 flerradig bethacka, fjäder- och krökpinnharfvar, 1 parti godt ängshö, 1 parti prima hvetemjöl, hädeshafre, utfodringsspanmål, kli, ärter, korn m. m.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 1 sept. d. å., andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 27 febr. 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *