Medelst offentlig auktion.

Huset nr 152 i Klinterotens 4:e qvarter, tillhörigt arfvingarne efter aflidne krono-bätsmannen Johan Springare (Möller), försäljes medelst offentlig auktion måndagen den 12 Juli innevarande år. Af köpeskillingen skall 1/6:del erläggas kontant; kunnande, mot antaglig säkerhet, det återstående beloppet någon tid få innestå. Närmare upplysning ar vid auktionstillfället och dessförinnan hos kommissarien Stenmark.
Auktionen kommer att hållas i det ifrågavarande huset och förrättningen börjas kl. 12 middagen.
Visby den 21 Juni 1880.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Juli 1880
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *