Offentlig auktion.

I f. stadsbetjenten Vestbergs hus nr 27 Nikolaigatan här i staden kommer offentlig auktion att hållas torsdagen den 15 Juli från kl. 10 f.m., hvarvid försäljas diverse möbler, såsom byrå, säng, skänk, bord, stolar, väggur, taflor och speglar, koppar-, jern- och blecksaker af hvarjehanda slag, diverse glas och porslin, något sängkläder och linne, fönster- och rullgardiner, ett mindre parti golfmattor, en väfstol jämte åtskilliga väfsaker, diverse baljor, spann och fjerdingar, en sädesbing, en potateslår med lås, en flåsktina, en vedkälke, en ny pressenning, åtskilliga större och mindre krus och andra lerkärl, diverse böcker, deribland en bibel och en postilla, jämte mycket annat, som icke så noga behöfver uppräknas; erhållande godkände inropare 2 månaders betalningsanstånd. Visby den 5 Juli 1880.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Juli 1880
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *