Från sjön.

Engelska ångfartyget Chrighton, fördt af kapt. Thomson, har i tisdags e.m. kl. 3, under resa från England till Stockholm med last af stenkol, strandat på undervättensgrundet Demba, beläget 10 engelska mil i nordost från Hufvudskär. Bergnings- och dykeribolaget Neptun har sändt ångfartyg till strandningsstället.
— Tyska ångfartyget Vilhelm Tell, kapten Keding, som i måndags strandade å grundet Flytaren utanför Sundre, men togs af grund af bergningsångaren Neptun och inbogserades till Ronehamn, har befunnits ej vara skadadt, hvadan resan till Petersburg lär med första komma att fortsättas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Juli 1880
N:r 53

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *