Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Fru Erika Schedin, Norrland; fru Holmberg, Vexjö; skolläraren Johanson, Upsala; urmakaren Petterson, Visby; fru Klementin Lidström, Stockholm; August Klint, Gotland; Gustaf Audersson, Värmland, fröken E. Beckman, Gotland; fröken Tilda Nordlund, Vestmanland; skolläraren Bergström, Värmland; smedmästaren Andersson, fröken Maria Andersson, Strengnäs; hr Israel Nilsson, Amerika; Sven Persson, Vestergötland; häradshöfding Castrén, fru Castrén, Finland; K. A. Svensk, Stockholm; F. Johanson, Småland; fru A. Torssell, fru Enehjelm, hr operasångaren Teodor Hofter, Finland; landtbr. G. Åsell, Norrland, stud. Hjalmar Hanström, Kalmar; M. Fredrikson, Norrland; Bengta Månsson, Småland; stud. O. Valberg, Vestervik; fröken Johanson, fröken Viktor, Södertelje; fröken Silfverberg, Finlaud, fröken Lundqvist, Visby; fru Söderberg, Gotland; landbr. L. Svedin, landtbr. I. Ulin, Norrland; fröken Naana Bolin, Östergötland; handl. O. M. Vikholm, hr I. V. Burman, Sundsvall; Hanna Svensson och Karin Svensson, Skåne.
Summa 288.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *