Kyrkoherden V. L. Klint

i Follingbo installerades i förgår i sitt embete på öfligt sätt. Biskopen assisterades dervid af doktorerna Söderberg och Lemke, prosten Bergvall, kyrkoherden O. Klintberg, läroverksadjunkten Berglund och konsistorienotarien Öfverberg. Både högmessooch altargudstjensten förrättades af kyrkoherden Klint. Derefter anstäldes förhör med fjolårets nattvardsungdom af biskopen samt med den öfriga församlingen af assistenterna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *