Från sjön.

Kronoångaren G. af Klint, kapten Oldberg, inkom i förgår för att fylla sitt kolbehof samt lemnade i dag på morgonen vår hamn.
— Norska briggen Ariadne, kapten Svensen, hemmahörande i Laurvig, bogserades i förgår afton ur vår hamn ett stycke utåt hafvet af bergningsångaren Hero, för att fortsätta sin resa till Hull.
Briggen inkom hit, med nödsegel, såsom förut nämts, 31 sistl. Maj efter att natten till 25 Maj hafva öfverfallits af svåra stormar, hvarvid märssegel och rigg måst kapas. Bebhöflig reparation har briggen under innevarande månad undergått härstädes.
— Skeppet Eugenie, kapten Lindström, anlände igår till Ursviken (lastageplats i Skellefte socken). Allt väl ombord.
— Quinnebaug, en nordamerikansk korvett med 8 kanoner och af 900 tons drägtighet, ankrade i måndags å Norrström. Så kallas korvetten af Posttidningen och Dagens Nyheter. Dagbladet nämner honom Quinnebourg och Dagligt Allehanda Quinnebay.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Juni 1880
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *