Flere stölder

hafva begåtts härstädes under förra veckan. Från en person har stulits en sommaröfverrock, från en annan en promenadrock och 2 silfverteskedar samt från en landtbo, som var på besök här i staden, ett cylinderur.
Om någon kan lemna upplysningar, som kunna leda till brottslingarnes upptäckande, torde man med första hänvända sig till polismyndigheten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Juni 1880
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *