I anseende till ämnad afflyttning

från stället, låter hemmansegaren Oskar Johansson, Suderbys i Dalhem, medels offentlig auktion, som förrättas å stället onsdagen den 16 dennes kl. 3 e. m., till den högstbjudande försälja sitt egande hemman 5/16 mtl Suderbys i förenämde socken, med i godt stånd varande man- och ladugårdsbygnader samt utsådt höst- och vårsäde att genast tillträdas, hemmanet består af omkring 35 tunnland åker, 12 tld ängsmark, 50 tld myr- och 30 tld hagmark, allt af bördig beskaffenhet, skog till husbehof jämte något till afsalu; hemmanet utbjudes först i mindre delar, och sedan i sin helhet, och förbehåller sig säljaren rätt att antaga eller förkasta de blifvande anbuden. Betalningsvilkoren blifva förmånliga och kunna lämpas efter köpares beqvämlighet; närmare upplysningar erhållas vid auktionen och dessförinnan af egaren på stället samt ock af undertecknad.
Dalhem den 9 Juni 1880.
Efter anmodan,
LARS GRANBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1880
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *