Genom exekutiv auktion,

som förrättas å magistratens sessionsrum härstädes tisdagen den 29 nästkommande Juni kl.12 på dagen, kommer skräddaren Israel Kahlboms för gäld utmätta fastighet, hus och: gård nr 144 i Klinte-rotans 4:de qvarter att försäljas. Å tomten, som ligger å stadens grund, finnas uppförde dels ett boningshus, innehållande 4 rum och 2 kök i nedra botten och å vinden 3 rum och kök, dels ock nödiga uthus. Fastigheten är bevillningstaxerad till 1,600 kronor samt saluvärderad till 1,500 kronor. De, hvilka hafva fordran, som bör ur fastigheten utgå eller annat anspråk, som skall vid auktion iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka.
Visby Rådhus den 19 Maj 1880.
På Öfverexekutors-embetets vägnar:
CARL EEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1880
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *