Medelst offentlig, frivillig auktion,

som förrättas å egendomen Stenstuge i Vesterhejde torsdagen den 27:de och fredagen den 28:de utiinnevarande månad, låter landtbrokaren Knut Björkmans derstädes konkursmassa till den högstbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af guld, silfver, nysilfver, koppar och malm, jern- och blecksaker, deribland en besparingsspis, en strykugn, 1 köttqvarn och en inmurad gryta; glas och porslin, sängkläder och linne, möbler, deribland en schiffonier af mahogny, 1 byrå, mat-, te-, spel- och nattduksbor:, stolar, soffor, sängar och kommoder, tåtöljer, gungstolar, 1 buffet, 1 divansbord, skävkar, 1 symaskin, väggklockor; träkärl och andra husgerådsaker; kör och åkerbruksredskap såsom 1 droska, flere fjedervagnar, 1 gigg, resslädar, arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spetsplogar, 1 drillplog, myllkammar, rull-, klös- och koppelhbartvar, toder- och vedhäckar, gödselkistor, 1 hästräfsa, klötver-, morot- och roftrösåningsmaskiner, kross- och rofskärningsmaskiner, res- och arbetsselar, hackor, spadar, grepar och bhötjugor, allt af bättre beskaffenhet, kreatur såsom 10-st.hästar, 3 par oxar, 1 st. mjölkkor, 4 qvigor at bättre ras och en tjur; bättre snickare- och smedredskap, 2:ne uti godt stånd varande lokomobiler, 1 ångtröskverk, en långbänk med 2:ne sågklingor, 1 spånbänk med dertill varande axelledningar, remtyg och bjul, 1/3:del uti arrenderätten af kronolägenheten Skenholmen i Rute socken under qvarvarande 4 år äfvensom mycken annan egendom som här. ej närmare kan uppräknas, Auktionen börjar bägge dagarna kl. 10 f. m., kommande de yttre inventarierna och kreaturen att utbjudas å första dagen samt de inre inventarierna på andra. Med betalningen lemnas endast godkände inropare anstånd till den 1 nästkommande September; börande således andra vara beredde att betala kontant eller, derest de vilja begagna sig af anståndstiden, vara försedda med at mig godkänd borgen. Sanda den 12 Maj 1880.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Maj 1880
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *