Norra häradsrätten.

(10—11 Maj.)
Bortkommet fartyg med besättning. Tyska fartyget von Schack Retyendorff från Rostock afgick 7 Dec. 1876 från Vest Hartlepool till hembrten Rostock, men framkom icke. En Kristoffer J. Pettersson från Fårö hade ämnat följa med fartyget och derom skrifvit ett bref hit. Om fartyget och dess besättning har sedan ingeating försports, men Kristoffer Pettersson hemkom emellertid till Fårö och var nu inkallad tiil norra häradsrätten för att höras om »hvad han hade sig bekant angående tyska fartyget von Schack Retyendorff från Rostock och dess besättning, eller när han från desse erhållit senaste underrättelser».
Pettersson infann sig, fick aflägga ed, men hade, på till honom stälda frågor. ingenting annat att upplysa, än att han ämnat medfölja fartyget från Vest Hartlepool till Rostock, men icke kommit att medfölja och icke hade; sig något bekant om fartyget eller dess be sättnings öde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 Maj 1880
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *