Stiftsnyheter.

Profdagarne för sökandena till Roma pastorat äro utsatta till 13 Juni för dr O. Öfverberg, 20 Juni för kyrkoherden J. F. Enequist och 27 Juni för kyrkoh. K.J. A. Kahl. Frågodagen varder 4 Juli och valet kommer att förrättas 18 Juli.
— Till v. pastorer från och med 1 Juni och tillsvidare hafva förordnats i Källunge utn. kyrkoherden J. P. F. Friberg, i Vänge utn. kyrkoh. E. Kahl och i Dalhem v. pastor A. F. Lindberg.
— Till konsistorieombud vid laga skiften hafva utsetts i Ardre kyrkoh. J. L. Ehrenström och i Ejsta kyrkoh. P. A. Gardsten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 Maj 1880
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *