Landstingsmannavalet i södra häradet.

(Telegram till Gotl. Allehanda.)
Hemse, 10 Maj. Vid idag inför södra häradsrätten företaget val till landstingsmän efter dem, som voro i tur att afgå, hafva omvalts konsul L. Cramér, Rone (16 röster), f. riksdagsm. Norrby, Fardhem (16), nämdemännen O. R. Pettersson, Liffride (11), och O. Pettersson, Burge (11), samt, efter förnyad omröstning, nyvalts landtbrulkaren J. O. Åkerbäck, Hejde (17).
Till ersättare utsågosähemmanseg. L. Jakobsson, Halvans (11), dito Nils Olsson, Nora i Vamlingbo (11, nyvald), fanj. Vestberg, Siffride, (10) och nämdeman Jakobsson, Svarfvare (10) samt, efter ny omröstning, hemmanseg. G. Gustafsson, Almunde i Burs (9, nyvald).
Valet har således i det närmaste utfallit lika med fjorårets, Bland de ordinarie ledamöterna har efter G. Vestberg, som gjorts till ersättare, inträdt förre ersättaren J. O. Åkerbäck.
Bland ersättarne, af hvilka valet synes hafva omfattat fem ledamöter, ehuru den vid landstingets slut ifjor uppgjorda förteckningen upptager endast fyra såsom ij tur att afgå, hafva ingått två nya, nämligen N. Olsson, Vamlingbo, och G. Gustafsson, Burs (efter dr A. J. Lyth).

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Maj 1880
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *