Stenkyrka kyrkoråd

har hos domkapitlet anhållit att få taga ur kyrkokassan 500 kronor till betäckande af omkostnader för en ny kyrkoorgel. Domkapitlet har bifallit denna ansökan med det förbehåll, att kyrkorådet skall återbetala summan, om kyrkokassan skulle komma i behof deraf.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1880
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *