I skrifningarna för mogenhetsexamen

hafva af nitton anmälda, af hvilka fyra voro privatister, följande elfva godkänts: Kristian Ekelund, Lars Enequist, Teodor Hansson, Oskar Isberg, Karl Lange, Jakob Ronquist, August Veström, Viktor Viberg och Axel Bolin, tillhörande latinlinien, samt Gustaf Boberg och Karl Cramér på realafdelningen. Af dessa äro alla utom en läroverkets egna lärjungar.
Manspillan har således denna gång varit ganska betydande, enär omkring 42 procent af de anmälda underkänts.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1880
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *