I anseende till öfverlåtande

af en del af fastigheten till sina barn, låter landtbrukaren M. A. Bergström vid Sudergårda i Helvig, medels offentlig auktion, som förrättas på stället, lördagen den 1 instundande Maj från kl. 10 f.m., till den högstbjudande försälja följande lösegendom, bestående af betsade och oljemålade möbler, såsom: bord, stolar, sängställen, soffor, större och mindre speglar, ett fickur af silfver, väggur, en besparingsspis med rör, 2:ne goda jagtgevär, 2 par qvarnstenar, ett större parti torra bräder och plank i mindre utrop, kör- och åkerbruksredskap, såsom flere arbetsvagnar, en bättre lastvagn med kälkar, vänd- och spetsplogar, bättre och sämre selar, kälkar, oxok med kettingar, slädklockor, bjällremmar, svänglar, en hackelsemaskin af bättre beskaffenhet; kreatur såsom ett st. häst, 3 st. oxar, flere stycken goda mjölkkor, ungnöt, 10 st. lam, en sugga m. m. som ej så noga kan uppräknas. Af mig godkände inropare erhålla trenne månaders betalningsanstånd.
Hägur i Bunge den 15 April 1880.
Efter anmodan,
J. G. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1880
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *