Dödsfall Olof Olofsson

Att f. d. husbonden Olof Olofsson, Kroks i Lokrume, stilla afled derstädes måndagen den 19 dennes kl. 3 e.m., efter en lefnad af 81 år, 11 mån. och 5 dagar; sörjd af barn, barnbarn och barnbarns barn, varder härmed vänner och bekanta tillkännagifvet.
Lokrume den 20 April 1880.
Maria och Olof Olofsson.
Sv. Ps.-b. nr 470 v. 1—3, 47 v. 11.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1880
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *